aanvraag omgevingsvergunning W. Prinsstraat 17

17 mrt 2021
 W. Prinsstraat 17, plaatsen zonnepanelen * 8 maart 2021, ODR2102047

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.