aanvraag omgevingsvergunning Suze Groenewegstraat 5

10 mrt 2021
 Suze Groenewegstraat 5, kappen boom * 2 maart 2021, ODR2101806

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.