aanvraag omgevingsvergunning Slotstraat 7

10 mrt 2021
 Slotstraat 7, vervangen ramen en kozijnen * 2 maart 2021, ODR2101809

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.