aanvraag omgevingsvergunning Rijksstraatweg 12a

17 Feb 2021
 Rijksstraatweg 12a, plaatsen beschoeiing * 6 februari 2021, ODR2100773

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.