aanvraag omgevingsvergunning Barbarakruid 1

17 Feb 2021
 Barbarakruid 1, plaatsen dakkapel * 8 februari 2021, ODR2100820

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.