Aanpassingen kruispunt Jan van Riebeeckstraat - Otto van Reesweg 

30 jun 2021
Ontwerp van de nieuwe kruising
De gemeente wil het kruispunt Jan van Riebeeckstraat met de Otto van Reesweg veiliger maken.

In het najaar start de gemeente met de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Aanpassing van dit kruispunt is een van de maatregelen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Het kruispunt maakt onderdeel uit van de belangrijke fietsroute van Parijsch naar het Centrum. Bewoners in de omgeving hebben afgelopen week een brief gehad met daarin het ontwerp. 

Ontwerp van de nieuwe kruising
Ontwerp

In de toekomst is de Jan van Riebeeckstraat een fietsstraat. In het ontwerp houdt de gemeente hiermee al rekening.  Een fietsstraat is een straat waar fietsers veilig en prettig fietsen. De auto is eigenlijk te gast. Het hele kruispunt wordt een 30 kilometerzone. Dat doen we door de drempels in de Otto van Reesweg verder van het kruispunt af te leggen. Dan zien weggebruikers de overgang van 50 naar 30 kilometer sneller.

Het zuidelijke en noordelijke deel van de Otto van Reesweg krijgt een andere kleur en uitstraling. Zo maken we duidelijk verschil in het type weg en de maximumsnelheid die daar geldt. Weggebruikers weten zo beter welke verkeersregels er gelden.