Aanpak fietsenoverlast Gemeente Culemborg

Welke actie voert de gemeente uit om de fietsenoverlast op het NS-station te verminderen? Aan allebei de kanten van het station worden weesfietsen en fietswrakken verwijderd.

Acties

Bij zo’n actie worden alle fietswrakken en weesfietsen gelabeld. Als de fietsen minimaal 28 dagen gelabeld zijn, mogen ze verwijderd worden. Ook worden er fietsen die niet in de rekken stonden IN de rekken gezet. Er worden dan ook altijd tijdelijk borden geplaatst waarop dit vermeld staat. Fietsen buiten de rekken zijn een belemmering / risico voor de bereikbaarheid van het NS station en de minder validen. Door de overlast van fietsen aan te pakken, verbeteren we de bereikbaarheid, stimuleren we het fietsgebruik en verfraaien we onze stationsomgeving. Wij voeren deze acties uit op basis van ons beleidsplan "handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen"

Heb je vragen over de verwijderde weesfiets of fietswrak? Stuur dan een mail naar info@culemborg.nl.

Borden

Borden geven aan dat het stallen van fietsen buiten de rekken verboden is, dat fietsen niet langer dan 28 dagen onafgebroken geparkeerd mogen worden ('weesfietsen') en dat mensen er geen fietswrakken mogen parkeren.

Label-actie

De handhaving van weesfietsen begint met een label-actie om te kunnen bepalen hoe lang de fiets onafgebroken geparkeerd staat. Dit gebeurt door een label aan de betreffende fiets te bevestigen (label is rood). Wanneer fietsen na het verstrijken van 28 dagen nog steeds een label hebben, kan er gesproken worden over een weesfiets en is er sprake van een overtreding van de APV. Vervolgens neemt een BOA/toezichthouder het besluit om bestuursdwang toe te passen door een beschikking uit te reiken. Deze beschikking kan niet worden overhandigd, omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is.

Daarom wordt een kennisgeving in de vorm van een label (rode kleur voor weesfietsen, blauwe kleur voor fout gestalde fietsen en groene kleur voor fietswrakken) aan het stuur van de fiets bevestigd.

Bij constatering van fout gestalde fietsen en fietswrakken wordt altijd eerst een begunstigingstermijn gegeven (eigenaar wordt in staat gesteld om zijn fiets zelf te verwijderen). Gevaarlijke en hinderlijke gestalde fietsen worden niet gelabeld. Deze fietsen worden direct verwijderd en overgebracht naar het fietsdepot.

Fiets verwijderd?

Als uw fiets is verwijderd, kunt u op afspraak bij het fietsdepot terecht om deze op te halen. In het depot worden de fietsen verwerkt die verwijderd zijn tijdens handhavingsacties. Bij het afhalen van uw fiets moet de eigenaar € 25,- administratiekosten betalen.

Let op: legitimatie en een passende fietssleutel zijn verplicht! 

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0345) 47 77 00.

Meegevoerde en opgeslagen fietsen die niet binnen dertien weken nadat de fiets is meegenomen worden opgehaald, worden vernietigd.