Aanpak fietsenoverlast

We pakken de overlast van fietsen in het stationsgebied aan. Bij het station mag u uw fiets alleen in de rekken en (overdekte) fietsenstallingen stallen. We verwijderen weesfietsen en fietswrakken.

Labelacties

Bij zo’n actie labelen we alle fietswrakken en weesfietsen. Pas als de fietsen minimaal 28 dagen gelabeld zijn, mogen we ze verwijderen. We plaatsen altijd tijdelijke borden waarop de actie aangekondigd staat.

Fietsen die niet goed in de rekken staan, zetten we goed in de rekken. Fietsen buiten de rekken zijn een belemmering of risico voor de bereikbaarheid van het NS station en de minder validen. Door de overlast van fietsen aan te pakken, verbeteren we de bereikbaarheid, stimuleren we het fietsgebruik en verfraaien we onze stationsomgeving.

Heeft u vragen over de verwijderde weesfiets of fietswrak? Stuur dan een e-mail naar info@culemborg.nl.

Borden

Borden geven aan dat het stallen van fietsen buiten de rekken verboden is, dat fietsen niet langer dan 28 dagen onafgebroken geparkeerd mogen worden ('weesfietsen') en dat mensen er geen fietswrakken mogen parkeren.