Aanpak fietsenoverlast

Op het station mogen fietsen alleen in de rekken en (overdekte) fietsenstallingen worden gestald. We pakken de overlast van fietsen in het stationsgebied aan. Dit om de overlast van wildparkeren te verminderen, de bereikbaarheid van het station te verbeteren, de stationsomgeving te verfraaien en het fietsgebruik te stimuleren.

Borden

Borden geven aan dat het stallen van fietsen buiten de rekken verboden is, dat fietsen niet langer dan 28 dagen onafgebroken geparkeerd mogen worden ('weesfietsen') en dat mensen er geen fietswrakken mogen parkeren.

Label-actie

De handhaving van weesfietsen begint met een label-actie om te kunnen bepalen hoe lang de fiets onafgebroken geparkeerd staat. Dit gebeurt door een label aan de betreffende fiets te bevestigen (label is rood). Wanneer fietsen na het verstrijken van 28 dagen nog steeds een label hebben, kan er gesproken worden over een weesfiets en is er sprake van een overtreding van de APV. Vervolgens neemt een BOA/toezichthouder het besluit om bestuursdwang toe te passen door een beschikking uit te reiken. Deze beschikking kan niet worden overhandigd, omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is.

Daarom wordt een kennisgeving in de vorm van een label (rode kleur voor weesfietsen, blauwe kleur voor fout gestalde fietsen en groene kleur voor fietswrakken) aan het stuur van de fiets bevestigd.

Bij constatering van fout gestalde fietsen en fietswrakken wordt altijd eerst een begunstigingstermijn gegeven (eigenaar wordt in staat gesteld om zijn fiets zelf te verwijderen). Gevaarlijke en hinderlijke gestalde fietsen worden niet gelabeld. Deze fietsen worden direct verwijderd en overgebracht naar het fietsdepot.

Fiets verwijderd?

Als uw fiets is verwijderd, kunt u op afspraak bij het fietsdepot terecht om deze op te halen. In het depot worden de fietsen verwerkt die verwijderd zijn tijdens handhavingsacties. Bij het afhalen van uw fiets moet de eigenaar € 25,- administratiekosten betalen.

Let op: legitimatie en een passende fietssleutel zijn verplicht! 

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0345) 47 77 00.

Meegevoerde en opgeslagen fietsen die niet binnen dertien weken nadat de fiets is meegenomen worden opgehaald, worden vernietigd.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg