Aanmelden als stembureaulid

U kunt zich weer aanmelden om te helpen op een stembureau. De verkiezingen zijn op 20 maart 2019 voor de Provinciale Staten en het Waterschap en op 23 mei 2019 voor het Europees Parlement.

Het aanmeldformulier vindt u onderaan de pagina. Via het formulier kunt u ook uw voorkeur aangeven voor een stembureau, een shift en een functie. Wij houden bij de indeling zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Misschien nemen wij contact met u op om andere mogelijkheden te bespreken.

Integriteitsverklaring

(Kandidaat-)raadsleden, steunfractieleden en andere functionarissen van politieke partijen mogen zich niet aanmelden. Dat is om belangenverstrengeling te voorkomen. Met uw aanmelding geeft u aan dat u geen betrokkenheid heeft bij een politieke partij.

Twee shifts en een telploeg

Net als bij voorgaande verkiezingen werken we weer met twee shifts en een telploeg:

  • Shift 1 : van 07.00 tot 15.30 uur
  • Shift 2 : van 15.30 uur tot het einde tellen van de stemmen
  • Telploeg: om 21.00 uur wordt de tweede shift aangevuld met tellers die tot het einde blijven.

Welke functies zijn er op het stembureau?

Op het stembureau zijn vier functies. Voorzitter, stembureaulid en teller. U ontvangt een uitnodiging voor een verplichte training.

Training voor stembureauleden

Als u lid of voorzitter wordt, moet u een training volgen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. De training duurt maximaal 2 uur.

Vergoeding

Als particulier ontvangt u een vergoeding voor uw bijdrage aan de verkiezingen. U ontvangt ook een onkostenvergoeding voor maaltijden. Eventuele reiskosten worden niet apart vergoed.

Vergoeding Onkostenvergoeding Totaal
Dagdeel 1€ 70 € 15 € 85

Dagdeel 2€ 100

€ 15 € 115
Voorzitter € 10 extra    
Tellen € 30    

Documentatie