Aanmelden als stembureaulid

U kunt zich weer aanmelden om te helpen op een stembureau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op 23 mei 2019 .

Het aanmeldformulier vindt u onderaan de pagina. Via het formulier kunt u ook uw voorkeur aangeven voor een stembureau, een shift en een functie. Wij houden bij de indeling zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Misschien nemen wij contact met u op om andere mogelijkheden te bespreken.

Integriteitsverklaring

(Kandidaat-)raadsleden, steunfractieleden en andere functionarissen van politieke partijen mogen zich niet aanmelden. Dat is om belangenverstrengeling te voorkomen. Met uw aanmelding geeft u aan dat u geen betrokkenheid heeft bij een politieke partij.

Twee shifts en een telploeg

Net als bij voorgaande verkiezingen werken we weer met twee shifts en een telploeg:

  • Shift 1 : van 07.00 tot 15.30 uur
  • Shift 2 : van 15.30 uur tot het einde tellen van de stemmen
  • Telploeg: om 21.00 uur wordt de tweede shift aangevuld met tellers die tot het einde blijven.

Welke functies zijn er op het stembureau?

Op het stembureau zijn vier functies. Voorzitter, stembureaulid en teller. U ontvangt een uitnodiging voor een verplichte training.

Training voor stembureauleden

Als u lid of voorzitter wordt, moet u een training volgen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. De training duurt maximaal 2 uur.

Vergoeding

Als particulier ontvangt u een vergoeding voor uw bijdrage aan de verkiezingen. U ontvangt ook een onkostenvergoeding voor maaltijden. Eventuele reiskosten worden niet apart vergoed.

Vergoeding Onkostenvergoeding Totaal
Dagdeel 1€ 70 € 15 € 85

Dagdeel 2€ 100

€ 15 € 115
Voorzitter € 10 extra    
Tellen € 30    

Documentatie