Aangifte overlijden

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal moet dit binnen 6 dagen na het overlijden.

Informatie voor uitvaartondernemers

Voor het doen van online aangifte heeft u als uitvaartondernemer de volgende gegevens nodig:

 • De A-verklaring digitaal, zodat u deze kunt toevoegen;
 • Burgerservicenummer van de overledene;
 • Geboortedatum en achternaam van de overledene.

Dezelfde dag nog ontvangt u via e-mail het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren. Het uittreksel ontvangt u ook per post.

Voor het einde van de maand is het nodig dat u de B-envelop en de A-verklaring inlevert bij de gemeente. Dit kunt u doen aan de balie, maar dit mag ook per post.

Eerste keer online aangifte doen

Om online aangifte te kunnen doen heeft u een e-herkenningsmiddelexterne-link-icoon nodig. Ook is het nodig dat u bij ons bekend bent. Doet u voor de eerste keer aangifte van overlijden voor uw organisatie neem dan contact met ons op via burgerzaken@culemborg.nl. De volgende gegevens zijn dan nodig om ervoor te zorgen dat u online aangifte kunt doen:

 • Kopie van uw ID-bewijs;
 • Uw burgerservicenummer;
 • Nummer van de Kamer van Koophandel met de juiste organisatienaam;
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer.

Informatie voor nabestaanden

Maak een afspraak. Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
 • verklaring van overlijden;
 • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek);
 • trouwboekje (niet verplicht).

Bijzondere omstandigheden

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaatexterne-link-icoon.

Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie.