Aangifte levenloos geboren kind

Uw kind is levenloos geboren of heeft kort geleefd. U doet hiervan aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit doet u voor de begrafenis of de crematie.

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Lees meer over aangifte doen op Rijksoverheid.nl

U maakt online een afspraak voor ‘Overlijdensaangifte’. Aangifte doen is gratis.

Uw kind is levenloos geboren

Dan kunt u aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op.

Uw kind heeft kort geleefd

Is uw kind in dezelfde gemeente is geboren en overleden? Dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente is overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Wie mogen aangifte doen?

  • één van de ouders
  • een uitvaartondernemer
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid

Uw kind is lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden

Als u hiervan toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Culemborg? Maak dan een afspraak in Culemborg.

Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Als uw kind levenloos is geboren

Hebt u al eerder aangifte gedaan maar is uw kind nog niet in de BRP geregistreerd? Dan kan dit alsnog, wanneer u maar wilt. Het maakt hierbij niet uit hoe lang geleden uw kind levenloos is geboren.

Maak een afspraak om uw verzoek aan de balie te doen. Kies voor ‘Registratie overleden kind’. Vul (ieder) het formulier ‘Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst in de BRP’ in. Stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs op aan uw woongemeente. Is er nog geen akte opgemaakt dan moet dat in de gemeente waar het kind geboren is. Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.

Doet u aan aangifte van de geboorte van een levenloos geboren kind of een kind dat kort na de geboorte is overleden? Neem dan mee:

  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
  • B-envelop met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kind