Visual - gekleurde huizen

Zorg en welzijn

Informatie over zorg en welzijn vindt u op www.culemborgkanmeer.nl, de website over zorg en welzijn in Culemborg.

WMO toezicht

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Per 1 januari 2015 bewaakt het Wmo-toezicht Gelderland-Zuid de uitvoering van deze ondersteuning en grijpt in als een aanbieder zich niet aan de regels houdt. 

Onderzoek huishoudelijke hulp

Over het algemeen zijn cliënten tevreden over de huishoudelijke hulp zoals zij die nu ontvangen. De hulp wordt door bijna iedereen als essentieel beschouwd bij het schoonhouden van de woning. Hierdoor kunnen ondervraagden langer zelfstandig blijven wonen. 

Onderzoek vrijwilligers in zorg en welzijnsector

Meer informatie over het jaarlijkse Wmo-cliëntervaringsonderzoek dat de gemeente Culemborg in 2015 heeft gehouden onder vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector in Culemborg. 

Vertrouwenspersoon Wmo

De vertrouwenspersoon Wmo luistert, denkt met u mee, geeft onafhankelijk advies, helpt u als u een klacht wilt indienen en kan ondersteunen tijdens uw gesprek met de gemeente/sociaal wijkteam.