Visual - gekleurde huizen

Wonen in Culemborg

stadhuisCulemborg is een historische stad aan de rivier de Lek in het westelijk deel van het Betuwse landschap. De stad ligt achter de dijk en van verre zijn de markante vormen van het stadhuis, kerktorens, de binnenpoort en de molens te zien. Met de aanleg van het spoor in 1868 en later de rijksweg A2 in 1935 is Culemborg goed te bereiken vanuit Den Bosch, Utrecht en Amsterdam en vice versa.

Woningen aan Damherthof

Het levendige centrum heeft tal van winkelvoorzieningen. Van elke wijk in Culemborg is een wijkprofiel beschikbaar, dat u een beeld geeft van de kenmerken per wijk:

Websites

Kijk voor meer informatie over de ecologische wijk Lanxmeer op www.eva-lanxmeer.nl

Culemborg op de kaart

Samen met betrokken partners werkt de gemeente Culemborg aan een effectief en eigentijds imago voor Culemborg. De imagostrategie verbindt het wonen, het werken, het ondernemen en het recreëren in de stad en beoogt Culemborg met al haar unieke kwaliteiten op de kaart te zetten (pdf 1,2 mb).

twee onder een kap Lokkershoek

Vrije kavels en nieuwbouw

Nieuwbouw vindt plaats in de diverse wijken en in verschillende type woningen. U kunt een keuze maken tussen vrije kavels, koop- en huurwoningen.

Vrije kavels

Bij vrije kavels is de koper van de bouwgrond zelf de opdrachtgever voor het ontwerp en de bouw van zijn woning en alles wat daarbij komt kijken. De gemeente levert de kavel en richt het openbaar gebied in met wegen, straatverlichting, groenvoorzieningen e.d.

screendump website sprokkelenburgIn Culemborg zijn op diverse plekken kavels beschikbaar. Dat geldt voor Sprokkelenburg, Lanxmeer, Parijsch. Op deze kavels kunt u zelf een woning laten ontwerpen en bouwen. Er is veel mogelijk. Wel bouwt iedereen volgens randvoorwaarden zoals aangegeven in het beeldkwaliteitplan en het kavelpaspoort van het betreffende project. Vrije kavels zijn of komen te koop in de projecten Parijsch, Sprokkelenburg en Lanxmeer. Zie voor meer informatie per project de diverse tabbladen onder het kopje Bouwplannen en projecten.

Bouwplannen en projecten

Onder Bouwplannen en projecten vindt u alle informatie over bouwplannen en projecten in Culemborg. Indien u belangstelling hebt voor een nieuwbouwwoning dan kunt uw interesse kenbaar maken bij de verschillende Culemborgse makelaars.

Huurwoningen

Deze woningen worden verhuurd door woningbouwvereniging KleurrijkWonen en in sommige gevallen ook door de plaatselijke makelaars. Voor nadere informatie kunt u zich tot hen wenden.