Visual - gekleurde huizen

Onderwijs en kinderopvang

Peuterspeelzalen

Culemborg heeft 10 peuterspeelzalen verspreid over Culemborg. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal. 

Kinderopvang

In Culemborg zijn diverse aanbieders voor kinderopvang. Adressen en locaties vindt u in het landelijk register kinderopvang

Onderwijs

Culemborg biedt, basis-, voortgezet- , speciaal en volwassenonderwijs. Kijk op lokaaltotaal.nl/culemborg voor alle onderwijsinstellingen in Culemborg. 

Brede School

De gemeente Culemborg biedt samen met diverse partners een deel van het programma van de Brede School Culemborg aan. 

Leerplicht en verlof

Volgens de Leerplichtwet moet uw kind de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. 

Schoolvakanties

Informatie over de landelijk ingestelde schoolvakanties vindt u op www.schoolvakanties-nederland.nl