Visual - gekleurde huizen

Internationale samenwerking

Culemborg en Internationale Samenwerking

De gemeente Culemborg besloot in 1993 om een bijdrage per m2 verkochte gemeentegrond te reserveren voor Internationale Samenwerking. Nu is dat € 1,00 per m2. 

Fairtrade

Culemborg is de eerste fairtrade gemeente van de provincie Gelderland. De campagne fairtrade gemeente is een initiatief van Max Havelaar. Om de titel fairtrade gemeente te mogen voeren en te behouden moet worden voldaan aan een aantal criteria. 

Internationale duurzame ontwikkeling

Om de vier jaar stelt de gemeenteraad vast hoe in Culemborg internationale samenwerking wordt ingevuld. Het college van B&W stelde in 2016 de Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg (BIDOC) vast.