Visual - gekleurde huizen

Duurzaamheidsleningen

Laatste update: vrijdag 31 maart 2017, 16:31 uur.

Algemene informatie

Als eigenaar én bewoner van een huis of appartement in de gemeente Culemborg kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Denk aan isolatie, dubbelglas en zonnepanelen. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro. De rente is lager dan bij een gewone lening. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is het actuele rentetarief terug te vinden.

Wie komt er voor in aanmerking?

U bent eigenaar-bewoner van een woning of appartement in de gemeente Culemborg. Er vindt een toets plaats of u kredietwaardig bent.

Hoe vraagt u een lening aan?

1. Voor het aanvragen van een duurzaamheidslening gebruikt u het aanvraagformulier. U kunt dit formulier downloaden via het tabblad 'Aanvragen' boven aan deze informatiepagina. Hierin moet u aangeven welke maatregelen u wilt treffen en voor welk bedrag u een lening wilt. Dit kan door middel van een offerte of berekening.
Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 4 weken:
- een voorlopige toewijzingsbrief;
- een aanvraagformulier voor het aanvragen van de lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
2. Vul het aanvraagformulier voor het SVn in en stuur het op naar het SVn.
3. Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie. Vervolgens ontvangt u:
- Als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening;
- of als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.
4. Als de maatregelen zijn uitgevoerd, vult u het declaratieformulier in dat het SVn u toestuurt.
Het declaratieformulier stuurt u, samen met de originele facturen en eventuele betaalbewijzen, naar de gemeente. De facturen worden dan uit uw bouwdepot betaald.

Voor welke maatregelen kunt u een lening aanvragen?

Voor de volgende maatregelen kunt u een aanvraag doen:
a) Dakisolatie;
b) Vloerisolatie;
c) Spouwmuurisolatie
d) HR++-glas;
e) Zonnepanelen;
f) Zonneboiler;
g) Lage Temperatuur (LT) verwarming;
h) (Combi)warmtepomp;
i) Douchewater met WarmteTerugWinning (WTW) systeem;
j) Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Hoe hoog is de lening?

Het minimum bedrag van de lening is 2.500 euro, het maximum bedrag 25.000 euro.
Afhankelijk van het te lenen bedrag verschilt de looptijd van de lening. Tot maximaal 7.500 euro is de looptijd 10 jaar, daarboven is de looptijd 15 jaar.
U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente plus aflossing (annuïteitenlening). Extra aflossen is boetevrij.

Wanneer wordt de lening geweigerd?

De lening wordt geweigerd indien:
• u geen eigenaar-bewoner bent van een woning of appartement in de gemeente Culemborg;
• u een aanvraag doet voor een maatregel die niet in de lijst is opgenomen;
• u niet kredietwaardig wordt bevonden;
• de maatregelen al zijn uitgevoerd voordat u de overeenkomst voor de lening aangaat;
• er geen geld meer beschikbaar is voor deze regeling.

Meer informatie?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Culemborg via 0345 477 700 of info@culemborg.nl.