Visual - gekleurde huizen

Maakt u Culemborg duurzamer?

Laatste update: donderdag 23 februari 2017, 15:07 uur.

Het college van B&W werkt aan een duurzaam klimaatneutraal Culemborg. De gemeente wil bijvoorbeeld op termijn klimaatneutraal worden. Daar is nog heel veel voor te doen en dat kan de gemeente niet alleen, de inzet en ideeën van inwoners zijn daarvoor hard nodig. Wethouder Joost Reus: “Ik wil graag samen bouwen aan duurzaamheidsagenda waarin staat welke activiteiten we het komende jaar gaan uitvoeren en hoe we met elkaar het vliegwiel rond duurzaamheid kunnen gaan versnellen. Door successen te delen, elkaar te inspireren en vervolgplannen te maken.”
Om waar mogelijk inwoners te helpen om ideeën tot uitvoering te brengen heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld.

Nieuwe ideeën uit de stad

In 2016 werden 17 duurzame ideeën ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage van maximaal € 5.000,- uit het Duurzaamheidsbudget. Voor 2017 kunnen er opnieuw ideeen worden ingediend, tot 17 maart 2017. Beschikbaar is opnieuw € 25.000,-. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Criteria

Ideeën worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • In hoeverre levert het project een bijdrage aan duurzaamheid (planet, people, profit)? Kan gaan over verschillende onderwerpen, zoals energie, afval of groen
  • In hoeverre is het idee op termijn levensvatbaar (niet structureel afhankelijk van subsidie) of op een andere manier geborgd (bijv. ondergebracht bij een bestaande organisatie)?
  • In hoeverre is het idee opschaalbaar of reproduceerbaar: kan steun aan dit project een vliegwiel op gang brengen?
  • Wat is het bereik onder Culemborgers? Hoeveel mensen zijn erbij betrokken?
  • In hoeverre wordt er samengewerkt met andere organisaties of bedrijven?

Meer informatie

Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan de Rooij, t. 0345 477 700 of j.de.rooij@culemborg.nl