Visual - gekleurde huizen

Cultuurhistorie

Een historische stad

Culemborg is een gemeente met een mooie en gaaf bewaard gebleven oude binnenstad in een prachtige groene omgeving. Om te bereiken dat het waardevolle uit het verleden wordt meegenomen naar de toekomst wil de gemeente Culemborg een vaste plaats inruimen voor cultuurhistorie. 

Archeologie

Alle informatie over archeologie en het belang ervan. 

Monumenten(zorg)

Alle informatie over monumenten(zorg), zowel voor rijks- als gemeentelijke monumenten. 

Cultuurhistorische waardenkaart

De gemeente Culemborg heeft een cultuurhistorische waardenkaart laten maken. 

Beschermd stadsgezicht

De Culemborgse binnenstad valt grotendeels onder het beschermd stadsgezicht.