Visual - gekleurde huizen

Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan (een verplichting om iets te doen) maar het kan wel ontwikkelingen (bijvoorbeeld bouwplannen) mogelijk maken of tegen gaan. Lees de procedure (pdf 48 kb) van bestemmingsplannen.

Digitaal in te zien

Bestemmingsplannen digitaal bekijkenVrijwel alle bestemmingsplannen zijn op een eenvoudige manier digitaal toegankelijk.
Via het keuzemenu kunt u diverse bestemmingsplannen, de structuurvisie en het handboek Ruimtelijke plannen bekijken.

Handboek ruimtelijke plannen

Digitale bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen dienen aan (wettelijke) voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden staan vermeld in het gemeentelijke handboek ruimtelijke plannen.

LET OP

De volgende bestemmingsplannen zijn (nog) niet digitaal via bovenstaande site beschikbaar. Deze kun je hieronder bekijken: