Visual - markt

Stimuleringsfonds

De gemeente Culemborg stelt een stimuleringsfonds bruisende binnenstad in. Doel van dit fonds is het ondersteunen van (particuliere) initiatieven. Deze dienen een stimulerend effect te hebben op het (dag-)toerisme in en om de binnenstad van Culemborg.

Bijdrage

Een bijdrage uit het fonds kan maximaal €1.000,- bedragen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet een initiatief hoofdzakelijk in en om de binnenstad van Culemborg plaatsvinden en moet er sprake zijn van een nieuw initiatief met een duidelijk stimulerend effect op het (dag-)toerisme in en om de binnenstad van Culemborg. Het initiatief mag niet gebonden zijn aan één enkele onderneming of instelling.

Meer informatie en aanvragen