Visual - markt

Sport en vrije tijd

Culemborg kent diverse sportaccommodaties, twee sporthallen, waarvan een met een echte turnhal, een atletiekbaan, twee tennisverenigingen, hockey- en voetbalvelden en heel veel sportverenigingen. Meer informatie leest u onder andere in de digitale gemeentegids.

Bezuinigingen sport

De gemeenteraad van Culemborg heeft het college van B&W de opdracht gegeven om € 308.000,- te bezuinigen op het saldo van inkomsten en bestedingen van het raadsprogramma Sport. De bezuiniging kan gehaald worden door een mix van maatregelen. Zoals het overnemen van (een deel van) de beheertaken door verenigingen en de private exploitatie van voorzieningen. 

Sportaccommodaties

 

Verenigingen

 

Watersport

 

G_sporten regio Rivierenland

 

Sport- en Beweegwijzer aangepast sporten regio Rivierenland.pdf (PDF, 4,2 MB)