Visual - windmolens

U bent hier: Home / Ondernemen / Ondernemersvisie

Ondernemersvisie

banner ondernemersvisie vierkantDát is de basis van deze visie. Vanuit dit kader benoemen we alle zaken die van belang zijn. Zo zoomt de visie in op de gemeenschappelijke kenmerken (D.N.A.) en kwaliteiten (D.O.E.N.) van ondernemers in Culemborg. Ook de trends die van invloed zijn worden benoemd. Plus: de speerpunten waarop deze visie zich concentreert, zodat we de ambitie en de visie ook echt kunnen realiseren. Natuurlijk is ook de rol van communicatie meegenomen, evenals handvatten om Culemborg als aantrekkelijke ondernemersstad te positioneren. Tot slot is er aandacht voor de vervolgstappen: strategie en actieplannen, en de borging van de beoogde doelen.

Hiermee biedt deze visie alle benodigde ingrediënten en aanknopingspunten voor onze uitdaging: samen werken aan een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven!

High-tech en Sustainability

Een van de initiatieven die hier uit voortkomt is samenwerkingsovereenkomst tussen duurzaam adviesbureau FFRIS Advies, Pfeiffer Vacuum, gemeente Culemborg, Stichting Pavijen en KCB. Zij ondertekenden een ambitiedocument om Culemborg in de aankomende jaren op de kaart te zetten op het gebied van ‘High-Tech en Sustainability’ (duurzaamheid). De beide vakgebieden kennen vele interessante ontwikkelingen en de ondertekenaars geloven erin dat Culemborg een rol van betekenis kan spelen op deze terreinen. Als eerste stap wordt de kennis en ervaring die op deze vakgebieden in Culemborg aanwezig is in kaart gebracht. Er zullen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd en een lobbytraject worden opgezet om bedrijven aan te sporen zich in Culemborg te vestigen.

Wie actief is op een van de vakgebieden en zich wil inzetten om de doelstellingen te realiseren, kan zich aanmelden via info@kcbculemborg.nl.