Visual - windmolens

U bent hier: Home / Ondernemen / Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Culemborg gaat het vierde jaar in van zijn bestaan. Voorzitter Anke Pin en burgemeester Roland van Schelven ondertekenden daarvoor op 21 april 2016 in aanwezigheid van de bestuursleden Wilco Raven en Len de Koster een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Het ondernemersfonds financiert projecten die de lokale economie van Culemborg versterken. Met de ondertekening kan de Stichting Ondernemersfonds Culemborg vier jaar vooruit.

Meer informatie over het ondernemersfonds is te lezen op de website van Ondernemersfonds Culemborg ondernemersfondsculemborg.nl.

Uitleg bijdragen aan ondernemersfonds

Wie draagt bij aan het fonds?

Alle panden die worden aangemerkt als niet-woning vallen onder de heffing. Zowel de eigenaren als de gebruikers betalen mee. In totaal vallen ruim 1100 objecten onder de extra OZB-heffing. De eigenaren en gebruikers van deze objecten brengen tezamen een fonds bijeen van € 313.000,- (netto). De gemeente draagt samen met de BSR zorg voor de inning en spreekt met heffingsplichtigen, verenigd in de Stichting Ondernemersfonds Culemborg , de condities af, waaronder het bedrag overgemaakt gaat worden naar de Stichting. Een en ander is te vinden op de website van de Stichting. De Stichting besluit uiteindelijk over de verdeling van de gelden. De gemeente heeft geen zitting in het bestuur van de Stichting.

Hoe hoog is de heffing?

De heffing die door de BSR in 2016 tot en met 2019 wordt geïnd ten behoeve van het fonds betreft omgerekend een bedrag van € 62,50 per € 100.000,- WOZ-waarde van het object. Dit is dezelfde grondslag als in de periode 2013-2015.

Hoe weet ik wat ik bijdraag aan het ondernemersfonds?

De verhouding in de bijdrage tussen een gebruiker en eigenaar ligt op 38% versus 62%. Per € 100.000,- WOZ waarde betaalt u als huurder/gebruiker € 23,75 en als eigenaar € 38,75 mee aan het fonds.

Voorbeeld: u bent een huurder van een winkelpand met een WOZ-waarde van € 200.000,- , dan betaalt u in de periode 2016 tot en met 2019 jaarlijks dus € 47,50 extra aan OZB niet-woningen (2 x € 62,50 x 0,38= € 47,50).
De eigenaar van hetzelfde pand betaalt € 77,50 extra aan OZB-niet woningen (2 x € 62,50 x 0,62 = € 77,50).
Een eigenaar-gebruiker betaalt (€ 47,50 + € 77,50 =) € 125,-.

Waarom geen uitleg via aanslagbiljet?

Op het aanslagbiljet is beperkte ruimte aanwezig voor uitleg. Belangrijker is echter dat het technisch niet mogelijk is om met de bestaande software waarover de BSR beschikt de individuele berekeningen voor gebruikers en/of eigenaren weer te geven. Vanwege deze redenen is gekozen voor een algemene uitleg op de achterzijde van het aanslagbiljet met een doorverwijzing naar de site van de gemeente. Daar vindt u ook deze uitleg. Deze informatie is ook te vinden op de website van de Stichting Ondernemersfonds Culemborg.