Visual - windmolens

Belastingen ondernemers

Er is een aantal gemeentelijke belastingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Veel voorkomende belastingen zijn:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • rioolrecht
  • afvalstoffenheffing

De Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) in Tiel regelt deze belastingen:
t. (0344) 649 649
digitaal loket BSR
i. www.bsr.nl

rioolwerkzaamheden aan Parallelweg Oost Leges

Ook heft de gemeente leges. Dit is een vergoeding voor een individuele dienst. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit het verlenen van vergunningen, zoals een bouwvergunning of exploitatievergunning.