Visual - gevels

U bent hier: Home / Gemeente / Gemeenteraad

Gemeenteraad

Informatie over gemeenteraad, raadsleden, griffie...

Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad is de baas van de stad. De raadsleden treden namens de inwoners op. De gemeenteraad bestuurt de stad op hoofdlijnen. 

Raadsleden en politieke partijen

De Culemborgse gemeenteraad is samengesteld uit VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en Culemborg Centraal. Hier vindt u een overzicht van de raadsleden. 

Contact met de gemeenteraad

Alle correspondentie aan de raadsleden, zoals brieven, verzoeken en uitnodigingen verloopt via de griffie. 

Agenda en raadsdocumenten

Hier vindt u informatienotities, raadsvragen en -antwoorden, moties en amendementen en de besluitenlijsten raad. Raadpleeg de
> agenda en raadsstukken vanaf 20 september 2012 tot heden.
> raadsstukken van 2003 tot 20 sept 2012

De gemeenteraad vergadert twee keer per maand, meer informatie vindt u bij vergaderdata en raadstermijnagenda. Daarnaast heeft zij regelmatig een themabijeenkomst.

De vergaderingen zijn in het stadhuis, Oude Vismarkt 4. Thema-avonden kunnen elders plaatsvinden. Let op de aankondiging voor de definitieve locatie. De vergaderingen starten om 20.00 uur (tenzij anders vermeld in de agenda).

 

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet en of het geld correct wordt besteed. 

Raadsinformatie

Onder raadsinformatie vindt u raadsstukken, raadsuitzendingen en programmabegrotingen. 

Kinderraad en kinderburgemeester

Alle kinderen in Culemborg kunnen meedoen aan het programma Kinderraad van de Brede School Culemborg. Dit programma bestaat uit 7 lessen over het besturen van de stad Culemborg. Er is ook een kinderburgemeester.