Visual - gevels

Bestuur en organisatie

Gemeentebestuur

Het dagelijks bestuur (b&w), het algemeen bestuur / volksvertegenwoordiging (gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie (ambtenaren) vormen samen de gemeentelijke organisatie. 

Burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijkse bestuur van de gemeente Culemborg. 

Wet en regelgeving

De gemeente Culemborg heeft diverse verordeningen waarop beslissingen worden genomen. Er zijn onder meer ook regels vastgelegd over de openbaarheid van bestuur en bescherming persoonsgegevens. 

Adviesraden en commissies

Een aantal commissies en raden adviseert het college van burgemeester en wethouders. Deze commissies en raden bestaan meestal uit inwoners van de gemeente. 

Inspraakmogelijkheden

Inwoners en belanghebbenden kunnen op diverse manieren meepraten of meedenken. 

Klachten en bezwaren

Meldingen over openbare ruimte, klacht indienen, bezwaar maken....Alle informatie overzichtelijk bij elkaar. 

Beleidsplannen

Diverse beleidsplannen van de gemeente Culemborg bij elkaar. Deze zijn allemaal te downloaden. 

Onderscheidingen

Gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen.