6 tot en met 8 februari staking bij Avri

2 Feb 2023
Vastgelopen cao-onderhandeling leidt ook tot staking bij Avri.

Medewerkers van Avri leggen het werk neer van maandag 6 tot en met woensdag 8 februari. De cao-onderhandelingen tussen vakbonden FNV en CNV en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) op woensdag 11 januari hebben niet tot een akkoord geleid. Een aantal medewerkers bij Avri heeft naar aanleiding hiervan besloten gehoor te geven aan de oproep van de vakbonden aan alle gemeentelijke afvaldiensten in Nederland om te staken. 

Avri verzorgt de restafval- en grondstoffeninzameling voor inwoners van acht gemeenten in Rivierenland. Voor vier gemeenten houdt Avri ook de openbare ruimte schoon, heel en veilig. Avri-directeur Walter Brouwer: “We zijn het er allemaal over eens dat er op korte termijn een nieuwe cao moet komen die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in onze sector. We realiseren ons dat deze staking vervelend is voor de inwoners van Rivierenland, maar vragen tegelijkertijd om begrip voor de situatie.”  

Wat merken inwoners van de staking?

Naar nu bekend is, heeft de staking in ieder geval tot gevolg dat Avri op 6, 7 en 8 februari geen gft en papier ophaalt in de acht gemeenten. De drie dagen worden niet ingehaald. De milieustraten zijn op deze dagen ook gesloten.  

Medewerkers kunnen tot maandagochtend 6 februari bepalen of ze meedoen aan de staking. Dat maakt dat Avri nog geen uitspraken kan doen over de overige dienstverlening zoals het legen van verzamelcontainers, of het ophalen van restafval en plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (pmd). Op avri.nl en in de Avri-app is altijd de meest actuele informatie te vinden.

Wij vragen onze inwoners om restafval en grondstoffen zoveel mogelijk in huis te bewaren en niet bij te plaatsen bij verzamelcontainers. Zo voorkomen we rommel en ongedierte op straat.