134 woningen extra in groene wijk Parijsch-Zuid

10 mrt 2023
Het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Linieveld-Borg Buiten is vandaag door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat de kaders voor de woonwijk nu vast staan. Voordat de raad het bestemmingsplan vaststelde was een wijziging nodig om extra woningen te bouwen.

Door de wisselingen op de woningmarkt zijn meer en vooral betaalbaardere woningen gewenst. Als autoluwe wijk met centrale parkeerplekken en het beschikbaar stellen van deelauto’s speelt de gemeente in op leefbaarheid, gezondheid, meer fietsgebruik en minder auto(bezit).

Wijk met visie

Deze wijk, in het zuiden van Parijsch, past helemaal in de toekomstvisie van Culemborg. De nadruk ligt op verblijven en niet op doorstromen. Bewoners hebben ruimte om te genieten van de natuurlijke omgeving en kinderen kunnen vrij buitenspelen. Parkeren gebeurt op centrale plekken, waar ook andere faciliteiten (deelmobiliteit, pakketkluis, afvalinzameling) samenkomen. De wijk heeft directe routes voor voetgangers en fietsers. Het gebruik van de fiets of bijvoorbeeld deelauto wordt hierdoor aantrekkelijker.

Monica Wichgers, wethouder wonen en mobiliteit is blij dat er meer woningen gerealiseerd worden met behoud van goede leef kwaliteit. “Ik vind het belangrijk dat we bij ieder nieuw project vooruit kijken, zodat ook de generaties na ons plezier hebben van de besluiten die wij nu nemen.”

Het plan inzien

Tot 29 november 2022 was het mogelijk een reactie te geven op het bestemmingsplan. Er zijn twee reacties binnengekomen, maar deze leidden niet tot een aanpassing in het bestemmingsplan. De komende zes weken is het plan te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De start van de bouw staat gepland in het derde kwartaal van 2023.