Visual - windmolens

U bent hier: Home / Ondernemen

Subsidies ondernemers

Soms kunnen ondernemers subsidie ontvangen van de overheid. Bij een aantal instanties liggen er mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie:

Subsidies en regelingen

U kunt kijken op de website www.antwoordvoorbedrijven.nl. Hier vindt u een overzicht van subsidies en regelingen voor ondernemers. Inclusief voorwaarden en tips. De subsidies zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie. Regelingen van gemeenten staan niet op deze website. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland kent subsidieregelingen voor ondernemers. Deze zijn onder andere te vinden op de site van de provincie Gelderland, onder Economie en Werk, Topsectoren en innovatie.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel Midden Nederland kan bedrijven begeleiden en adviseren over subsidiemogelijkheden. Op www.kvk.nl staat hier meer informatie over.

Agentschap NL

Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Het is de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen. Op die drie gebieden brengt Agentschap NL namens de overheid gerichte verandering tot stand in de maatschappij. De belangrijkste doelgroepen zijn ondernemers, onderzoekers en decentrale overheden. Agentschap NL zorgt ervoor dat overheidsbeleid snel, goed en effectief wordt gerealiseerd: door heldere aanspreekpunten, hoogwaardige dienstverlening, gedegen advies en ondersteuning. Een gezamenlijke focus, met één klantendesk, samenhangende programma's, op elkaar afgestemde financieringsproducten en heldere, korte procedures draagt hieraan bij.

Kijk op www.agentschap.nl

Bbz-regeling

Zelfstandige ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Een aanvraag voor bbz moet u indienen bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente. Neem contact op met deze afdeling via t. 0345 477 700.