Visual - gevels

Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit:

  Eindverantwoordelijk

  De gemeenteraad is eindverantwoordelijk voor het besturen van de de gemeente. In de raad zitten vertegenwoordigers van de politieke partijen. Inwoners van Culemborg kiezen de gemeenteraadsleden. De belangrijkste besluiten in de gemeente neemt de raad.

  Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur van de gemeente laat de raad over aan het college van burgemeester & wethouders (college van B&W). De burgemeester is voorzitter van het college.

  De burgemeester heeft daarnaast nog een aantal speciale taken en bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit.

  Na elke verkiezing overleggen de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten, welke partijen samen het college gaan vormen.

  Als we het gemeentebestuur vergelijken met het landelijk bestuur, is de gemeenteraad vergelijkbaar met de Tweede Kamer, en het college met het kabinet.

  Ondersteuning door ambtenaren

  Het college heeft ambtenaren tot zijn beschikking die hen helpen bij het dagelijks bestuur. Hoofd van de ambtelijke organisatie is de gemeentesecretaris.
  De raad heeft ook een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. Deze staat onder leiding van de griffier.

  Jaarverslagen

  Elk jaar geeft de gemeente een jaarverslag/jaarrekening uit van het voorgaande jaar: